Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

राम लखन बनिया


राम लखन बनिया


राम लखन बनिया
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा प्रशासन साखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल aaorampurpalpa@gmail.com
सम्पर्क 9867843784
ठेगाना पाल्हीनन्दन -३ नवल परासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)Palhinandan 3, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)
बहाल मिति २०७४ फाल्गुन २५