Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

राहदानी सम्बधित सामान्य जानकारी

1 महिना अगाडी

2075-12-04


नेपाल सरकार

परराष्ट्र  मन्त्रालय

राहदानी विभाग, काठमाडौं

 

राहदानी विभागबाट राहदानी प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

पूर्व प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली (Pre-live Enrollment) बाट राहदानीका लागि आवेदन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरुले निम्नबमोजिमका कागजात अनिवार्य रुपमा लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छः- 

१. Pre-live Enrollment बाट विवरण भरी पेश (Submit) गरेपश्चात्  प्राप्त भएको Barcode सहितको फाराम   वा Barcode, 

२. सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्रमाणपत्र / नाबालाक परिचयपत्रको प्रमाणित verification फाराम, 

३. नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र / नाबालाक परिचयपत्रको सक्कल, 

४.  पुरानो राहदानी (यदि लिएको भए), 

५. राहदानी नियमावलीमा तोकिए बमोजिमको शुल्क । 

नाेट : -  
१) पूर्व प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली (Pre-live Enrollment) बाट राहदानी फाराम भर्नका लागि राहदानी विभागको वेभसाइट www.nepalpassport.gov.np मा login गर्नुहुन अनुरोध छ । 

२) अनलाईन फाराम कम्प्युटर वा स्मार्ट मोवाईलबाट पनि भर्न सकिनेछ ।

३) राहदानीको सम्बन्धमा केही बुझ्नुपरेमा १६१८०७५५२०१२४ डायल गरि बुझ्न सक्नु हुन्छ । 

४) राहदानी विभागवाट द्रुत सेवा मात्र प्रदान गरिन्छ ।

५) नियमित सेवाका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।