Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

अाशिष श्रेष्ठ


अाशिष श्रेष्ठ


अाशिष श्रेष्ठ
खरिदार

शाखा प्रशासन साखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल sanyogashish2050@gmail.com
सम्पर्क 9847309159
ठेगाना पुर्वखोला गा.पा. 1, पाल्पा
बहाल मिति २०७६ श्रावण १४