Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

अशाेक कुमार अाचार्य

  • अशाेक कुमार अाचार्य

अशाेक कुमार अाचार्य


अशाेक कुमार अाचार्य
शाखा अधिकृत

पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल acharyaashok19@gmail.com
सम्पर्क 9857065476
ठेगाना माथागढी गा.पा. -1, पाल्पा
बहाल मिति २०७६ बैशाख २