Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

श्री कृष्ण न्याैपाने


श्री कृष्ण न्याैपाने


श्री कृष्ण न्याैपाने
सहायक लेखापाल

शाखा आर्थिक प्रशासन साखा
पद सहायक लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल krishna84th@gmail.com
सम्पर्क 9843325169
ठेगाना तानसेन नगरपालिका ९ पाल्पाTansen municipality 9, पाल्पा
बहाल मिति २०७६ माघ ६