Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

शेरचन राना


शेरचन राना


शेरचन राना
कार्यालय सहयोगी

शाखा प्रशासन साखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9819478426
ठेगाना नस्दी गाउँपालिकाNisdi Rural Municipality 1, पाल्पा
बहाल मिति २०७३ माघ १७