Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 अशाेक कुमार अाचार्य अशाेक कुमार अाचार्य शाखा अधिकृत 9857065476
acharyaashok19@gmail.com
2 श्री कृष्ण न्याैपाने श्री कृष्ण न्याैपाने सहायक लेखापाल आर्थिक प्रशासन साखा 9843325169
krishna84th@gmail.com
3 अाशिष श्रेष्ठ अाशिष श्रेष्ठ खरिदार प्रशासन साखा 9847309159
sanyogashish2050@gmail.com
4 शेरचन राना शेरचन राना कार्यालय सहयोगी प्रशासन साखा 9819478426