Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 अशाेक कुमार अाचार्य अशाेक कुमार अाचार्य शाखा अधिकृत अंगहाखाेलामाथागढी गा.पा. 1, पाल्पा प्रशासन साखा 9849741898
acharyaashok19@gmail.com
2 राम लखन बनिया राम लखन बनिया सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पाल्हीनन्दन -३ नवल परासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)Palhinandan 3, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) प्रशासन साखा 9867843784
aaorampurpalpa@gmail.com
3 शेरचन राना कार्यालय सहयोगी नस्दी गाउँपालिकाNisdi Rural Municipality 1, पाल्पा प्रशासन साखा 9819478426