Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

द्रुतसेवा अन्तर्गत राहदानी आवेदन फाराम बुझाउँदा लाग्ने दस्तुर

2075-12-04

2075-12-04


नेपाल सरकार

परराष्ट्र  मन्त्रालय

राहदानी विभाग, काठमाडौं

द्रुतसेवा अन्तर्गत राहदानी आवेदन फाराम बुझाउँदा लाग्ने दस्तुर

 

अ. नयाँ र नवीकरण (New / Renew) का लागि :-

तीन दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १०,०००/-
दुई दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १२,०००/-
एक दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १५,०००/-
आवेदकको गल्तीले बिग्रिएर पुनः राहदानी बनाउनु परेमा तीन दिनमा रु. ५,०००/-, दूई दिनमारु. ७,०००/- हजार र १ दिनमा रु. १०,०००/- शुल्क लाग्नेछ ।
विभागको गल्तीले बिग्रिएर पुनः राहदानी बनाउनु परेमा निःशुल्क (राहदानी बनाएको एक वर्षभित्र) । एकवर्ष नाघेमा नियमानुसार शुल्क लाग्नेछ ।

 

आ. हराएको, बिग्रिएको, च्यातिएको हकमा :-

तीन दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १५,०००/-
दुई दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १७,०००/-
एक दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. २०,०००/-

 

इ. १० वर्ष मुनिका नाबालकको हकमा :-

तीन दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. ५,०००/-
दुई दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. ७,०००/-
एक दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १०,०००/-
आवेदकको गल्तीले बिग्रिएर पुनः राहदानी बनाउनु परेमा तीन दिनमा रु. २,५००/-,२ दिनमा रु. ४,५००/- र एक दिनमा रु. ७,५००/- शुल्क लाग्नेछ ।
विभागको गल्तीले बिग्रिएर पुनः राहदानी बनाउनु परेमा निःशुल्क (राहदानी बनाएको एक वर्षभित्र) । एकवर्ष नाघेमा नियमानुसार शुल्क लाग्नेछ ।

 

ई. हराएको, बिग्रिएको, च्यातिएको हकमा (१० वर्ष मुनिका नाबालकको लागि) :-

तीन दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १०,०००/-
दुई दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १२,०००/-
एक दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १५,०००/-

 

उ. यात्राअनुमतिपत्र (Travel Document) :-

नियमित सेवा रु. ४,०००/-
आवेदकको गल्तीले पुनः बनाउनु परेमा रु. ४,०००/-

 

 नाेट : -

१) राहदानी विभागवाट द्रुत सेवा मात्र प्रदान गरिन्छ ।

२) नियमित सेवाका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।