Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रामपुर, पाल्पा

रामपुर , पाल्पा

कार्यालय प्रमुखलाई स्वागत

2076-01-02

2076-01-02


                                                                             तस्बिर  : - कार्यालय प्रमुखलाई स्वागत गर्दै

आज मिति २०७६।०१।०२ गतेका दिन यस ईलाका प्रशासन कार्यालय रामपुर, पाल्पामा पदस्थापन भर्इ अाउनु भएका कार्यालय प्रमुख श्री अशाेक कुमार अाचार्य ज्यूलाई ईलाका प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुबाट स्वागत गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना प्रदान गरियो ।